ἀρέσκω

ἀρέσκω
Grammatical information: v.
Meaning: `please, satisfy' (Il.).
Other forms: Aor. ἀρέσαι
Derivatives: With `inorganic' σ (Schwyzer 503), ἀρεστός `pleasing' (Hdt.), Άρέστωρ PN (Hes. u. a.) and ἀρέσμιον `honorarium' (Stiris). From the present-stem: ἄρεσκος `obsequious' (Arist.), ἀρεσκεία (Arist.).
Origin: IE [Indo-European]X [probably] [00] *h₂erh₁-?
Etymology: The word seems to have a disyllabic root, *h₂erh₁-, but connection with ἀρείων, ἀρε-τή is semantically not probable. Connection with ἀρ- in ἀραρίσκω is just a guess. Lit. Schwyzer 708 A. 8.
Page in Frisk: 1,136

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • ἀρέσκω — ἄρεσκος pleasing masc/neut nom/voc/acc dual ἄρεσκος pleasing masc/neut gen sg (doric aeolic) ἀρέσκω make good pres subj act 1st sg ἀρέσκω make good pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρέσασθε — ἀρέσκω make good aor imperat mid 2nd pl ἀ̱ρέσασθε , ἀρέσκω make good aor ind mid 2nd pl (doric aeolic) ἀρέσκω make good aor ind mid 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρέσουσι — ἀρέσκω make good aor subj act 3rd pl (epic) ἀρέσκω make good fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀρέσκω make good fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρεσθησόμενον — ἀρέσκω make good fut part pass masc acc sg ἀρέσκω make good fut part pass neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρεσθέντα — ἀρέσκω make good aor part pass neut nom/voc/acc pl ἀρέσκω make good aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρεσκομένων — ἀρέσκω make good pres part mp fem gen pl ἀρέσκω make good pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρεσκόμενον — ἀρέσκω make good pres part mp masc acc sg ἀρέσκω make good pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρεσκόντων — ἀρέσκω make good pres part act masc/neut gen pl ἀρέσκω make good pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρεσάντων — ἀρέσκω make good aor part act masc/neut gen pl ἀρέσκω make good aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρεσόμεθα — ἀρέσκω make good aor subj mid 1st pl (epic) ἀρέσκω make good fut ind mid 1st pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρέσαι — ἀρέσκω make good aor inf act ἀρέσαῑ , ἀρέσκω make good aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.